Sørmarkkroken 2, 4019 Stavanger, Norway
Mandag - Fredag 08:00-16:00

Retningslinjer

Team Vinduspuss & Fasade AS > Retningslinjer

  Retningslinjer / Arbeidets omfang. Sist oppdatert: 10.05.2018

  Bestilling

  Når vi har mottatt en bestilling vil vi i løpet av noen dager bekrefte denne i en svarmail og antyde når første vask vil finne sted. Er det i vårt nærområdet vil det ikke ta mange dager før bestiller har rene vinduer.

  Den første vindusvasken.

  I mange tilfelle er det vanskelig å få et topp resultat første gangen, men vi har en god etter kontroll som skal fange opp vinduer som ikke er 100 %. Etter til tider kraftig vind er det mye saltlake som kommer fra sjøen og dette driver langt inn over land og gjør det spesielt vanskelig for oss. Vi har også litt problemer med renning når det regner. Dette kommer som oftes etter at vi har hatt vår kontroll. Dette kan også være vann fra veggen som renner/blåser inn på vinduene og kan medføre en renning på vinduet under. Spesielt er det vanskelig fra bakkeplan utvendig å få en god oversikt over vinduer i høyden. Erfaringsmessig er resultatet godt og det blir bare bedre og bedre og det aller beste resultat får du dersom vinduene innvendig vaskes samtidig som vi vasker utvendig Vi ønsker gjerne en tilbakemelding fra deg som kunde og gjerne vite hvordan du fikk kjennskap til vårt firma.

  Intervaller av vindusvasken.

  Vi vasker etter følgende intervaller: Hver 4, 6, 8, 12, eller hver 17 uke. Det er også mulig å bestille kun 1 eller 2 ganger i året mot et tillegg i prisen. Vi bestreber oss på å vaske den uke kunden forventer men fra tid til annen kan det komme små forskyvninger begge veier da vi må samle kundene når vi vasker i distriktene. Mange kunder ønsker rene vinduer før 17 mai og før jul og da prioriterer vi de med lavest intervall nærmest de store høytider og dem med høyest intervall med vask noe lengre fra høytiden. Minstepris

  For nye kunder har vi en minstepris på kr 399,- + mva

  Engangsoppdrag.

  Dersom en kunde bestiller engangsoppdrag kommer det et tillegg på kr 250,- + mva

  Omfang av arbeidet

  Dersom bestiller ikke spesifiserer noe spesielt vasker vi alle vinduene i huset / leiligheten. Dette gjelder kun glassflater og ikke karmer. Deretter teller vi opp antall vinduer ifølge vår prisliste som ligger på vår hjemmeside. Ved innvendig vask bør kunden flytte vekk fra vindusposter o.l og gjøre det enkelt for oss å vaske.

  Ved innvendig vindusvask kan noe drypping og vannsøl forkomme og kunden må ta hensyn til dette og eventuelt fjerne gardiner o.l og tildekke eventuelle møbler som kan bli sølt på. Dersom vinduer i hust er selvvaskende eller har annet belegg, må dette informeres om før første vask. Dersom vinduer med denne typen glass blir skadet ved vask kan ikke TEAM Vinduspuss & Fasade AS holdes ansvarlig.

  Kontroll etter utført vindusvask

  Vi vil at våre kunder alltid skal være fornøyd med arbeidet vi utfører. Derfor er det viktig med vaskere med lang erfaring og sansen for kvalitet som vasker vinduer for oss. Er det vinduer med små størrelser lager vi egen nal som er tilpasset vinduene. Da unngår vi striper og får et betydelig bedre resultat. Når vasken er ferdig tar vasker alt utstyret og legger dette i bilen. Deretter tar han med seg gardintrappen og kontrollerer alle vinduer i denne høyden og sjekker at alt ser bra ut i 2 og 3 etasje. Han skal fysisk tørke av i overkant og på begge sider av vinduene i denne høyden dersom behov. Husk at det er ikke så lett for vasker å se en liten stripe o.l på vinduer i 2 og 3 etasje fra utsiden og fra bakkeplan.

  Fakturering

  Den dag det vaskes eller senest neste dag sender vi en tekstmelding til kunden om at vi har vasket vinduene og hvilken operatør som har vasket. Etter dette sender vi en faktura til kunden på mail eller som Efaktura som ved godkjenning legger seg rett inn i kundens nettbank klar for godkjenning. For å kunne sende e faktura må kunden ha enten en mailadresse eller et mobilnummer. Det vil enten komme en mail eller en tekstmelding fra Visma som forteller fremgangsmåten for å bekrefte at man ønsker Efaktura. Ønsker kunden ikke faktura på mail eller Efaktura er det 2 måter å gjøre dette på. Enten kommer det en tekstmelding fra Visma med spørsmål om hva som ønskes og dersom du ikke svarer på den kommer det en papirfaktura til deg i posten i løpet av 3 dager. Du kan også gi oss beskjed om at du kun ønsker papir faktura og vi sender deg denne via post. Det påkommer da et gebyr for papirfaktura på kr 30,- + mva hver gang.

  Helse, miljø og sikkerhet

  Av hensyn til arbeidsmiljølovens regelverk angående bruk av stige, vil det i hardt vær eller ved sleipt underlag som snø/is ikke bli utført arbeid hvor stige må benyttes. Det vil heller ikke bli satt opp stige høyere enn det som er forsvarlig for av/påstigning til balkonger. F.eks. balkonger/tak over 2 etg. Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende HMS regelverk.

  Andre oppgaver ved vindusvask

  Første gang vindusvask er det ofte ting på vinduene som ikke kan fjernes ved vask. Dette gjelder ofte fjerning av merkelapper på nye vinduer, rester etter betong eller etter utført malerarbeid av andre. Ny kunde må selv notere i bestillingen at de vil ha fjernet dette og vi utfører oppdraget mot et tillegg etter brukt tid og til dagens timepris + mva. Dersom første gangs kunde har meget skitne vinduer må vi i noen tilfelle vaske mage vinder flere ganger for å få et godt resultat. Vi vi da måtte fakturere litt ekstra tid for å dekke inn dette.

  Prisendring

  Priser ved regelmessige avtaler reguleres en gang pr år den 1 januar. Første ordinære prisendring foretas året etter signert avtale. Kunder som bestiller i november eller desember får samme pris det påfølgende år og dermed ikke noe påslag i prisen.

  Betalingsbetingelser

  Disse er 10 dager fra utført vindusvask eller andre oppgaver vi har utført for våre kunder. Purring og andre varsler kommer ikke fra oss men fra Hokas Kreditt AS. Ved for sen betaling vil det påløpe renter og gebyrer i henhold til den aktuelle rente og inkassolovgivning.

  Reklamasjoner

  Eventuelle reklamasjoner må fremlegges senest 3 dager etter utført oppdrag. Vi gjør oppmerksom på at i perioder kan dårlig vær og vind være årsak til at resultat blir noe svekket i etterkant av utført vinduspuss. Det er også viktig at kunden sjekker sine vinduer innvendig før de fremkommer med en reklamasjon til oss. Dersom utkjøring er foretatt og reklamasjonen er uberettiget kan et gebyr på kr. 250,- eks mva. bli belastet.

  Bindingstid

  Vi har ingen bindingstid men det er viktig at vi får en eventuell oppsigelse på mail og denne må komme før din neste vask blir utført. Det er også viktig å gi oss beskjed om eventuelt salg av bosted i god tid før fraflytting

  Andre forhold

  Gaterabatt

  Vi har innført en gaterabatt hvor alle i gaten får rabatt dersom vi har over 10 – 20 eller 30 kunder i gaten. 1. Dersom vi har 10 kunder i en gate gir vi 5% rabatt til alle kunder i gaten 2. Dersom vi har 20 kunder i en gate gir vi 10 % rabatt til alle kunder i gaten. 3. Dersom vi har 30 eller flere kunder i en gate gir vi 15% rabatt til alle kunder i gaten.

  Verv en ny kunde for oss

  Vi har innført en vervekampanje som har gitt mange av våre kunder kr 150,-  i avslag på neste vask. Har du en nabo, familie eller andre bekjente som vil ha vasket sine vinduer må dette bestilles på vår hjemmeside. Kunden som bestiller må skrive ditt navn i rubrikken VERVET AV. Når vi har vasket hos den nye kunden første gang og vedkommende har betalt får du kr. 150,- i avslag på neste vask.

  Andre oppgaver vi kan gjøre for deg

  Trenger du fasadevask, utvendig husmaling, rengjøring av terrasser, er det bare å lage en bestilling/forespørsel og vi vil ta kontakt.